Angielski Online (przez Skype) on Facebook

Kiedy i gdzie ?

Bardzo lubimy odpowiadać na te dwa pytania. Gdzie i kiedy? Obojętne! Tam gdzie chcesz i wtedy kiedy chcesz!

Nasze zajęcia opierają się na następującym cyklu:

  • Bezpłatna lekcja umożliwia lektorowi ocenę poziomu językowego zainteresowanego i poznanie jego oczekiwań odnośnie profilu nauki.
  • Lektor przygotowuje indywidualny plan zajęć - odpowiedni dla uzgodnionego zakresu tematycznego oraz wybranego poziomu zaawansowania lekcji.
  • Lektor przesyła uczącemu się (na adres e-mail lub pocztą tradycyjną) materiały pomocnicze - pliki tekstowe w formatach .pdf lub .doc oraz pliki dźwiękowe w .mp3 lub .ram (format odtwarzacza RealPlayer).
  • Kursant wraz z lektorem ustalają dogodny termin lekcji.
  • Podczas lekcji wykonywane są zadania nawiązujące do materiałów wysłanych przez lektora.

Jak łatwo się domyślić z tego schematu, to student decyduje o tym gdzie i kiedy będzie się uczył. Wystarczy, że zaplanuje sobie wolną godzinę i zadba o to, aby mieć w tym czasie dostęp do Skype'a lub telefonu stacjonarnego.